КУПИ ПОНЕ 2 ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТА BONDUELLE И ВЗЕМИ ПОДАРЪК ТЕРМО ЧАНТА

5–25 ноември и 3 –23 декември

Купи поне 2 замразени продукта Bonduelle и вземи подарък термо чанта на място в магазините срещу касов бон.

5–25 ноември – малки магазини в страната, обозначени със съответните рекламни материали.

3 –23 декември – всички магазини от веригите Фантастико и Пикадили, както и малки магазини в София, обозначени със съответните рекламни материали.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА:

КУПИ ПОНЕ 2 ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТА BONDUELLE И ВЗЕМИ ПОДАРЪК ТЕРМО ЧАНТА
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ НА BONDUELLE „КУПИ ПОНЕ 2 ЗАМРАЗЕНИ ПРОДУКТА BONDUELLE И ВЗЕМИ ТЕРМО ЧАНТА ПОДАРЪК”
Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 1.1. Промоцията на Bonduelle е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, Бул. Сомоковко шосе 2л, ТЦ Боила, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.
Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията. 2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайтовете www.bonduelle.bg и www.vk-bg.com за целия период на промоцията. 2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтовете www.bonduelle.bg и www.vk-bg.com 2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 3.1. Промоцията на Bonduelle се организира и провежда в цялата страна – в магазини, които имат съответната рекламна брандировка, анонсираща промоцията (плакати, стикери, уоблери, др.), както и всички магазини Пикадили, и ТВ Фантастико София. Всички обекти, в които се провежда промоцията са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, палетни зони, дегустации, промоутъри).
Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 4.1. Промоцията е валидна за всички клиенти на обектите от т. 3.1., които наведнъж закупят 2 или повече замразени продукти с марка Bonduelle.
4.2. Продуктите, които участват в промоцията са само замразени зеленчуци (не консерви) с марка Bonduelle.
Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 5.1. Пeриодът на промоцията е както следва:
– 5.11.2015 – 25.11.2015 г. за всички малки магазини в страната, обозначени със съответните рекламни материали. – 3.12.2015 – 23.12.2015 за всички магазини от ТВ Фантастико, Пикадили и всички малки магазини в София, обозначени със съответните рекламни материали.
Валидността на промоцията е обвързана и с наличните количества термо чанти Bonduelle. За цялата страна е определено количество от 10 000 чанти и организаторът си запазва правото да прекрати промоцията предсрочно, в случай че това количество се изчерпа своевременно.
Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 6.1. Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил наведнъж 2 или повече замразени зеленчуци с марка Bonduelle, получава своята термо чанта Bonduelle от Информационен щанд (в Пикадили) или касата (в другите обекти). Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея, за да получи подаръка си. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване.
6.2. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.
Част 7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 7.1. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че чантите са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора.
Част 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 8.1. Наградите в промоцията за цялата страна са 10 000 термо чанти Bonduelle.
Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ 9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.
Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Част 11. СПОРОВЕ 11.1. Спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София

 

Назад