КУПИ 2 продуктa BONDUELLE, единият от които царевица Gold Chilli и грабни ПОДАРЪК ЕКО ЧАНТА

02.10.-29.10.2017

 Купи 2 продукта Bonduelle, единият от които царевица Gold Chilli и вземи подарък ЕКО чанта срещу касов бон на касата.

Промоцията се организира и провежда в гр. София, в малки магазини, както и във всички магазини Фантастико и ХИТ, обозначени със съответните рекламни материали. Период: 02.10.-29.10.2017 г.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ НА BONDUELLE „КУПИ 2 ПРОДУКТА BONDUELLE, ЕДИНИЯТ ОТ КОИТО ЦАРЕВИЦА GOLD CHILLI И ВЗЕМИ ЕКО ЧАНТА СРЕЩУ КАСОВ БОН НА КАСАТА”
Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, Бул. Сомоковко шосе 2л, ТЦ Боила, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.
Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайтa www.vk-bg.com за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтa www.vk-bg.com

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Bonduelle се организира и провежда в гр. София – в магазини, които не са част от големи международни търговски вериги, както и всички магазини Фантастико и HIT. Всички обекти, в които се провежда промоцията са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери, шелф дивайдери, дегустации, промоутъри).
Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Промоцията е валидна за всички клиенти на обектите от т. 3.1., които наведнъж закупят 2 броя продукти с марка Bonduelle, единият от които царевица Gold Chilli. Продуктите могат да бъдат както консервирани, така и замразени зеленчуци.
4.2. Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. За верига магазини ХИТ промоцията е валидна от 02.10. до 29.10.2017г.
5.2. За ТВ Фантастико промоцията е валидна от от 02.10. до 29.10.2017г.
5.4. За всички останали обекти промоцията е валидна от 02.10. до 29.10.2017г
Валидността на промоцията е обвързана и с наличните количества еко чанти Bonduelle. За цялата страна е определено количество от 5 950 чанти и организаторът си запазва правото да прекрати промоцията предсрочно, в случай че това количество се изчерпа своевременно.
Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил наведнъж 2 продукта с марка Bonduelle (консервирани или замразени зеленчуци), единият от които царевица Gold Chilli, получава своята еко чанта Bonduelle от касата на магазина. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване.
6.2. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.
Част 7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че чантите са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора.
Част 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в промоцията за цялата страна са 5 950 еко чанти Bonduelle.
Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.
Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
Част 11. СПОРОВЕ

11.1. Спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

Назад