“На пара” е новото “Свежо”!

КУПИ ПОНЕ 1 ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕНЧУКОВ MИКС BONDUELLE VAPEUR И ВЗЕМИ ПОДАРЪК ТЕРМО ЧАНТА
Период на активността 4-24.01.2018 или до изчерпване на количествата чанти.
Промоцията е активна в над 80 магазина в София, Пловдив и Стара Загора, като участващите магазини са обозначени с съответната рекламна брандировка, анонсираща промоцията (плакати, стикери, уоблери, др.).

Серията зеленчуци Bonduelle Vapeur включва следните миксове: Дует микс 400 г, Пролетен микс 400г, Мексико микс 400 г.  Предварително приготвени на пара, замразените зеленчуци в миксовете Bonduelle VAPEUR запазват вкуса, цвета и хранителните си качества, благодарение на уникалната технология и ексклузивния патентован процес. Зеленчуците се берат, приготвят на пара и се замразяват шоково в един и същи ден, за да се насладите на свежестта им. Пригответе ги в тенджера, на тиган или в микровълнова – ще бъдат готови само за 3 минути!

За повече информация относно кампанията, може да прочетете Официалните правила тук:

КУПИ ПОНЕ 1 ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕНЧУКОВ MИКС BONDUELLE VAPEUR И ВЗЕМИ ПОДАРЪК ТЕРМО ЧАНТА

 ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА ПРОМОЦИЯ НА BONDUELLE „КУПИ ПОНЕ 1 ЗАМРАЗЕН ЗЕЛЕНЧУКОВ МИКС BONDUELLE VAPEUR И ВЗЕМИ ТЕРМО ЧАНТА ПОДАРЪК”

Част 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията на Bonduelle е организирана от името на Bonduelle Central Europe Kft от „ВК Комерсиал Европродукт” ООД, (в качеството си на официален дистрибутор за България на продуктите с марка Bonduelle) с адрес по регистрация: гр. София 1138, Бул. Сомоковко шосе 2л, ТЦ Боила, за краткост по-долу наречено ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА.

Част 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на промоцията, наречени Официални правила на промоцията.

2.2. Официалните правила са публикувани и достъпни на сайтовете www.bonduelle.bg и www.vk-bg.com за целия период на промоцията.

2.3. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва официалните правила на промоцията, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайтовете www.bonduelle.bg и www.vk-bg.com

2.4. С участието си в промоцията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

Част 3. ТЕРИТОРИЯ И ОБЕКТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

3.1. Промоцията на Bonduelle се организира и провежда на територията на град София – в магазини, които имат съответната рекламна брандировка, анонсираща промоцията (плакати, стикери, уоблери, др.), обявени в анекс 1, както и всички магазини от ТВ Фантастико София. Всички обекти, в които се провежда промоцията са обозначени със съответните рекламни материали (плакати, уоблери).

Част 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. Промоцията е валидна за всички клиенти на обектите от т. 3.1., които закупят поне 1 замразен микс с марка Bonduelle Vapeur. Серията Vapeur включва следните миксове: Дует микс 400 г, Пролетен микс 400г, Мексико микс 400 г.

4.2. Продуктите, които участват в промоцията са само замразени зеленчукови миксове (не консерви)  Vapeur (предварително приготвени на пара) с марка Bonduelle.

4.3. В промоцията може да участва всяко пълнолетно физическо лице с местоживеене в Република България, приело Общите условия на промоцията, с изключение на служителите на „ВК Комерсиал Европродукт” ООД и служителите на обслужващите промоцията агенции, както и всички свързани с тях лица.

Част 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Пeриодът на промоцията е 4.1.2018 – 24.1.2018 г.

Валидността на промоцията е обвързана и с наличните количества термо чанти Bonduelle. Oпределено e количество от 7 000 чанти и организаторът си запазва правото да прекрати промоцията предсрочно, в случай че това количество се изчерпа своевременно.

Част 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6.1. Всеки клиент на обектите от Част 3, закупил 1 или повече замразени миксове Vapeur Bonduelle, получава своята термо чанта Bonduelle от Информационен щанд (в ХИТ) или касата (в другите обекти). Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея, за да получи подаръка си. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване.

6.2. Броят на участията в периода на промоцията е неограничен.

6.3. Всички, по някаква причина, нераздадени награди, остават собственост на организатора и ще бъдат използвани за бъдещи кампании.

Част 7. ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Клиентът трябва да представи касова бележка или копие от нея. Този документ остава в магазина с цел коректно отчитане на резултатите от промоцията след нейното приключване, както и като доказателство, че чантите са стигнали по предназначение до крайните клиенти и търговските обекти са изпълнили своя ангажимент към Организатора.

Част 8. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. Наградите в промоцията са 7 000 термо чанти Bonduelle.

Част 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

9.1. Не се допуска размяна на награди за пари в брой или други изгоди.

Част 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 от тези правила, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Част 11. СПОРОВЕ И ОТГОВОРНОСТ

11.1. Спорове между Организатора на промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в град София.

11.2. Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции или по други подобни поводи.

11.3. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена от някоя от наградите, посочени в раздел VII, както и от самото участие в промоционалната активност.

11.4. Организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди, предявени извън посочените в тези правила срокове.

 

Назад