Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 18.02.2021 г. ВК Комерсиал Европродукт ООД подписа Договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP002-2.077-0778-C01 , с което стартира изпълнението на Проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност” 2014-2020.

Управляващ орган е Министерство на икономиката, ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 150 000 лв.

Размер на БФП: 100%, от които 127 500 лв. европейско финансиране и 22 500 лв. национално съфинансиране.

Продължителност на проекта: 3 месеца.
Край на проекта: 18.05.2021

Общата цел на проекта е насочена към осигуряване на оперативен капитал за ВК Комерсиал Европродукт ООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Назад