Политика на поверителност

ЛИЧНИ ДАННИ

 

1.1. Приемайки настоящите Условия и въвеждайки лични данни чрез форма за подаване на заявка/поръчване на продукт в VK+ http://www.vk-bg.com/shop , потребителят изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от VK+. Всички доброволно предоставени от потребителя данни, които го идентифицират, се съхраняват, обработват и използват от VK+ за целите на предоставяните от Сайта услуги и за целите на маркетинга и рекламата на предлаганите продукти.

 

1.2. "ВК Комерсиал Европродукт" ООД е вписано в регистъра на администратори на лични данни с номер 113.

 

1.3. VK+ http://www.vk-bg.com/shop гарантира, че личните данни на потребителя няма да бъдат предоставяни на трети лица с цел рекламирането пред потребителя и без негово съгласие на продукти и услуги.

 

1.4. VK+ http://www.vk-bg.com/shop си запазва правото да използва и/или разкрива лични данни и/или IP адресите, от които потребителят е осъществявал достъп до сайта, за разкриване идентичността му в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, на нареждане на държавен орган или за да се спазят настоящите условия и/или интересите на VK+.

 

1.5. Личната кореспонденция на потребителите е неприкосновена.

 

1.6. Съобразно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп и корекция на собствените си лични данни, въведени в базата данни на http://www.vk-bg.com/shop , при ползване на услугите.

 

1.7. С приемането на настоящите общи условия, потребителят декларира съгласието си, VK+ да съхранява и обработва въведените от него данни (включително и лични), като има право свободно да ги използва при предоставянето на услугите, за маркетингови цели и др. VK+ има право свободно да използва данните за изготвянето на аналитична информация (която не позволява идентифицирането на отделен потребител), като същата може да бъде предоставяна на трети лица по преценка на VK+.

 

 

 

 

 

Всички права запазени - ВК Комерсиал Европродукт ООД © 2023